Call us

Onze geschiedenis

300 jaar maatschappelijk engagement en humane zorg

Conecto vzw vindt zijn oorsprong in Vives vzw en Ter Hovingen vzw, die beiden kunnen bogen op een lange geschiedenis van zorgzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

OLV-ter-Rive en Heilige Familie

Voor het ontstaan van Zorgresidentie Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive moeten we terugkeren tot in de 17de eeuw, waar een aantal vrome meisjes (Christelijke dochters) zich verenigden en zichzelf uitriepen tot Apostolinnen. Deze Apostolinnen maakten echter geen deel uit van een christelijke congregatie en werden daarom in de volksmond ‘kwezels’ genoemd.

Zo’n 100 jaar later schonk de toenmalige bisschop van Gent, Philippe van der Nood, de Apostolinnen een gebouw aan de Sint-Pietersnieuwstraat. Hier richtten ze een school op en voegden er nadien een verblijf voor bejaarde dames aan toe.

In 1794 werden de gebouwen verkocht omwille van de revolutionaire legislatuur die alle christelijke gemeenschappen afschafte, waaronder ook die van de Apostolinnen. In oktober 1806 werden de Zusters Apostolinnen echter opnieuw eigenaar van het gebouw.

In 1913 werd ook in Kieldrecht gestart met een hospice dat evolueerde naar een rusthuis met 49 bewoners. De zusters zorgden voor de uitbating van beide initiatieven tot in 1987, waarna het beheer van de rusthuizen waargenomen werd door enkele leken. Dit leidde tot de oprichting van de vzw Rusthuizen Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive (Gent) en Heilige Familie (Beveren-Kieldrecht) op 27 juni 1987.

In 1999 werd serviceresidentie Rozendael overgenomen en in november 2000 werd de naam vzw Rusthuizen Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive en Heilige Familie veranderd in Vives vzw.

Ter Hovingen

Voor het Woonzorgcentrum Ter Hovingen werd de allereerste steen gelegd in de 19de eeuw.

In 1880 bouwde een edelheer op zijn eigendom een ruim doktershuis en een hospice met boerderij. Een jaar later werden de zusters van Sint Vincentius a Paulo van Waarschoot gevraagd om de zorg in het hospice en het onderwijs in de parochieschool op zich te nemen. Door het groeiend aantal armen die konden genieten van de kosteloze consultaties, breidde het hospice steeds verder uit. Een eerste operatie in 1888 leidde tenslotte tot de uitbouw van een genees- en heelkundige kliniek.

In 1934 werd de Congregatie van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Waarschoot eigenaar van de grond en de gebouwen. De Congregatie zorgde voor de uitbating van het ziekenhuis, naast die van hun woonzorgcentrum in Waarschoot. In 1946 telde de kliniek reeds 100 bedden.

In 1957 werd het verblijf voor ouderlingen naast de kliniek georganiseerd. Het ziekenhuis en het rusthuis werden een begrip in Gentbrugge, tot eind 1998 de kliniek Sint-Jozef losgekoppeld werd van de vzw Gesticht St. Vincentius a Paulo. Dit ten gevolge van de fusie met het AZ Maria Middelares uit Gent.

Er ontstond een nieuwe vzw AZ Maria Middelares – Sint Jozef, die zich vooral op de acute geneeskundige zorgverlening richtte.  De exploitatie van het ziekenhuis RVT en van het rusthuis Ter Hovingen bleven verder onder het beheer van de zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Waarschoot.

In 2001 werd een nieuwe vzw opgericht: Ter Hovingen vzw.  De statuten van de vzw werden op 24 januari 2002 in het Staatsblad gepubliceerd.  Het is ook deze nieuwe vzw, waaraan de uitbating werd overgedragen bij overeenkomst van 25 juni 2002, die zich de afgelopen jaren heeft toegespitst op het nieuwbouwproject.

Samenwerking

Sinds 2003 reeds werken de instellingen van Vives vzw en Woonzorgcentrum Ter Hovingen, van de gelijknamige Ter Hovingen vzw bijzonder goed samen. Een samenwerking die jaar na jaar steeds intenser werd. Zo ontwikkelde zich uit die samenwerking het unieke 37R (trendsetter)-verhaal en engageerde men zich om met gelukkige mensen, mensen gelukkig te maken. Bij Vives vzw vond men de waarden Liefde, Verantwoordelijkheid en Creativiteit, en in Ter Hovingen vzw ontdekte men de bezielende kracht van Sint Vincentius a Paolo, die ons leerde onze handen te gebruiken met de kracht van ons hart. Met de samenwerking van Vives vzw en Ter Hovingen vzw in 2002 was de nood ontstaan aan een kostendelende rechtspersoon, die de dagelijkse organisatie van de 4 zorginitiatieven, nl. Zorgresidentie Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive (Gent), Serviceresidentie Rozendael (Gent), Woonzorgcentrum Heilige Familie (Kieldrecht) en Woonzorgcentrum Ter Hovingen (Gentbrugge) structuur gaf. Eind 2017 ontstond de wens om de samenwerking compleet te maken en ook de juridische structuren en bestuursinstanties van beide organisaties met elkaar te laten versmelten. Zo ontstond op 25 april 2018 één nieuwe vzw, genaamd: Conecto vzw.

Conecto

Met Conecto vzw - wat zoveel betekent als “ik verbind” - willen we al onze instellingen met zorg omarmen. Zo blijven we - de rijke en zorgzame tradities van het gezamenlijke verleden getrouw - letterlijk en figuurlijk door de zorg verbonden.

Wijzigende wetgeving en marktsituaties maakten het voor Conecto vzw onmogelijk om Serviceresidentie Rozendael nog verder te exploiteren als Groep van Assistentie Woningen (GAW). De uitbating en dienstverlening eindigde op 21 april 2020. 

Conecto vzw investeert voortdurend, zowel in mensen, in infrastructuur als in gebouwen. Vandaag staat Conecto vzw voor een gedreven organisatie met in totaal 359 woongelegenheden, 11 kortverblijven, 5 wooneenheden voor herstelverblijf, 27 wooneenheden 'Groep van Assistentiewoningen' en 15 aanleunwoningen. Binnen onze organisatie worden meer dan 320 personeelsleden tewerkgesteld.
edit afsluiten