Call us

Onze visie

Creatieve, verantwoordelijke en liefdevolle ouderenzorg.

Wij, v.z.w. Conecto, staan vanuit de christelijke inspiratie van Vincentius a Paulo achter drie fundamentele en universele waarden: liefde, verantwoordelijkheid en creativiteit. Zij vormen de basis van onze visie en sluiten aan bij onze kernspreuk : “Daaraan kan je ons herkennen, wij hebben elkander lief”.

Liefde

De kracht die aan de basis ligt van onze gedachten en ons handelen is een grondhouding van onvoorwaardelijke LIEFDE. Deze houding is herkenbaar door het streven naar een huiselijk en aangenaam woon-, leef- en werkklimaat waar wederzijds respect is voor de privacy, de waardigheid, de levensovertuiging en het unieke van iedere bewoner, maar ook voor iedereen die in contact komt met onze organisatie. Wij proberen hierbij een professioneel en liefdevol antwoord te geven op elke uitgesproken of onuitgesproken vraag van onze bewoners, hun familie en onze medewerkers.

Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid zorgt voor de continuïteit en verplicht ons om volgens onze eigen mogelijkheden, ons professioneel handelen zo te richten dat onze instellingen in al hun geledingen zich maximaal ontwikkelen. Dit impliceert het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten die moeten toelaten dat de instellingen door een voorzichtig beleid op een doeltreffende en efficiënte manier functioneren. Hieruit ontstaat een nood aan gemotiveerde, geïnspireerde en deskundige medewerkers die door een open, gestructureerde en geduldige manier van samenwerken, streven naar kwalitatieve zorg op maat van elke bewoner. Een zorg voor kwaliteit die nooit af is en inspeelt op de wijzigende noden van de medemens.

Creativiteit

Creativiteit zien wij als een aanvullende waarde om onze liefde en verantwoordelijkheid op een unieke en vooruitstrevende manier op te nemen. Creativiteit laat ruimte voor de inbreng van iedereen en kan ons leiden naar nieuwe uitdagingen en opdrachten die uitmonden in een gezamenlijke en nooit eindigende groei. Een groei die tegelijk de zinvolheid van onze opdracht duidelijk kan maken, maar ook de tegenslagen kan relativeren en ombuigen in nieuwe uitdagingen die op hun beurt vragen naar een creatief antwoord.
edit afsluiten