Call us

Helige Familie | Nieuwe bewoners

Opname nieuwe bewoners

Opnameprocedure en inschrijvingen voor woonzorgcentrum en aanleunwoning

Het kortverblijf is bedoeld voor valide en zorgbehoevende ouderen die tijdelijk een revaliderende omgeving nodig hebben of even tot rust willen komen. De algemene doelstelling is een terugkeer naar huis faciliteren na een tijdelijke opname.
Maar kortverblijf kan ook de zorg even overnemen zodat de verzorgende familie even op adem kan komen.
Klik hier voor onze flyer over kortverblijf.

Is naar huis gaan niet meer mogelijk? Dan kan een opname in het woonzorgcentrum de volgende stap zijn. 
Klik hier voor onze flyer over ons woonzorgcentrum

Hoe inschrijven?

Indien je jezelf of een familielid wenst in te schrijven, vragen wij om persoonlijk langs te komen op afspraak. Zo kunnen we voldoende tijd vrijmaken voor jou en/of je familie. Indien mogelijk vul je het document vraag tot opname (klik voor document) zo volledig mogelijk in en breng je dit mee, samen met een kleefzegel van de mutualiteit en de identiteitskaart van de toekomstige bewoner.
Opnameprocedure en inschrijvingen kortverblijf

Het Woonzorgcentrum Heilige Familie beschikt over 5 kamers voor kortverblijf.

Wens je meer informatie of wens je een kijkje te komen nemen, neem dan gerust contact op met de dienst opname en bewonerszorg. We werken bij voorkeur op afspraak omdat we graag tijd vrijmaken voor jou en jouw familie.

De minimumperiode voor een opname bedraagt 7 dagen, de maximumperiode 60 opeenvolgende dagen, met een maximum van 90 dagen per kalenderjaar. Voor inschrijvingen  kortverblijf hebben wij steeds een Katz-schaal nodig.
Hier kan u een blanco Katz-schaal downloaden.

Dienst opname en bewonerszorg

De dienst opname en bewonerszorg helpt u graag verder om kennis te maken met onze voorziening. Heeft u vragen rond opname en onthaal van nieuwe bewoners, sociale en financiële vragen, alsook ombudsdienst? Wij werken bij voorkeur met open deur. Wilt u toch voldoende tijd om uw vragen beantwoord te zien? Maak vrijblijvend een afspraak.


Tel: 03 250 67 20

Algemeen e-mailadres: socialedienst@hfkieldrecht.be
edit afsluiten