Call us

Vrijwilligers, steeds welkom

Helpende handen, sterke handen

Onze vrijwilligerswerking betekent een grote verrijking voor onze bewoners en onze organisatie. Onze vrijwilligers staan mee in om van elk van onze huizen een thuis te maken. Een thuis waar men respect heeft voor eigenheid, wensen, waarden, normen, mogelijkheden en beperkingen. Door hun specifieke verantwoordelijkheden of taken zorgen de vrijwilligers er mee voor dat elke bewoner een antwoord krijgt op zijn noden of vragen.
Onze vrijwilligers maken het verschil en zijn op de meest uiteenlopende domeinen actief, zoals bij de uitbating van de cafétaria, of de rondgang bib, in vrijwilligersvervoer, het uitdelen van koffie, fietsen met bewoners, ….
interesse? contacteer ons hier
edit afsluiten