Call us

Stages en studenten

Leren op de werkvloer

Studenten zijn van harte welkom om in klasgroep een dagje de aangeleerde praktijk te oefenen op onze afdelingen. Studenten leren onmiddellijk bij de zorgvrager, onder toezicht van de stagebegeleider of de mentor. Het kan zowel over technische vaardigheden gaan, als over communicatie, begeleiding van een activiteit of agogiek. In de loop van de dag is er aandacht voor reflectie en feedback. Inbreng van onze referenten palliatieve zorg, wondzorg, en dementie kan doorheen de dag.
Momenteel wordt dit project aangeboden in Woonzorgcentrum Ter Hovingen.

Stagiairs

Conecto vzw biedt een ruim aanbod aan stageplaatsen en krachtige leeromgevingen aan. Als stagiair ben je hartelijk welkom in één van onze voorzieningen. We bieden stageplaatsen in de zorg, de keuken, de poets, de administratie, de technische dienst, de animatie, de kinésitherapie, de ergotherapie en in de palliatieve zorg.

Elke stagiair volgt zijn eigen leerpad en wordt op een intensieve wijze begeleid door professionals. We vertrekken steeds van de leerdoelen van de student. Er wordt tijd gemaakt voor tussentijdse evaluaties, bijsturingen en eventueel extra oefeningen waar nodig. Er is een nauwe samenwerking met de stagebegeleider en met de verschillende scholen, hogescholen, universiteit en VDAB. Na elke stageperiode krijgt de stagiair de kans om zijn of haar bevindingen over de stage met ons te delen.

Community Service Learning en het project Gentlestudent
Ben je op zoek naar een ‘sociale stage’ voor het secundair onderwijs of voor de basisschool? Dat kan in al onze voorzieningen. We opteren voor Community Service Learning, waarbij we van de leerlingen verwachten dat ze zich goed voorbereiden op de service learning en voldoende reflectiemomenten inbouwen vóór, tijdens en na het contact met de zorgvrager. We gaan ervanuit dat onze jongeren iets te leren hebben van onze bewoners. Een eenvoudige babbel, een wandeling, een ontbijt met een bewoner, ... kortom de leefwereld leren kennen van een woonzorgcentrum kan een sterke meerwaarde betekenen voor onze jongeren.
Ook hogeschool- of universiteitsstudenten kunnen aan service learning doen. We doen dit in samenwerking met het project Gentlestudent – Age is just a state of mind. Wil je meer weten, surf naar https://gentlestudent.gent/

Samenwerking met scholen

In Woonzorgcentrum Heilige Familie:

 • Odisee - Sint-Niklaas
 • Vesalius - Sint-Niklaas
 • Sint Maarten Bovenbouw - Sint-Niklaas
 • VTSO3 - Sint-Niklaas
 • CVO LBC - NVK Sint-Niklaas

In Woonzorgcentrum Ter Hovingen:

 • Arteveldehogeschool - Gent
 • Basisschool Santa Maria
 • Basisschool Henri Dhaese
 • Basisschool Sint-Gregorius
 • BenedictusPoort - Gent
 • Brede School Gentbrugge - Ledeberg
 • Binnenhof - Gent
 • De Rotonde - Oostakker
 • Edugo - Oostakker
 • Hogeschool - Gent
 • IVV Sint-Vincentius - Gent
 • KTA GITO Groenkouter - Gent
 • Lyceum secundair onderwijs - Gent
 • UGent - Gent
 • Vesalius - Gent
 • VSPW - Oostakker
 • VDAB

In Zorgresidentie Onze-Lieve-Vrouw-ter-Rive:

 • Arteveldehogeschool
 • BenedictusPoort - Gent
 • Hogeschool - Gent
 • IVV Sint-Vincentius - Gent
 • Vesalius - Gent
 • VSPW - Oostakker
edit afsluiten